Fakta om Stora banan

Huvudbanan på S:t Arild kan väljas att spelas från 6300 m ner till 4500 m från fem olika tee.

Inget hål är det andra likt och banarkitekt Jan Sederholm har verkligen lyckats att på ett naturligt sätt spränga in banan i naturen.

Breda fairways slingrar sig mellan idylliska småsjöar och trädholmar. I sjöarna och i träden är fågellivet rikt. 

Naturen, de välskötta greenerna och grästees på alla hålen gör, tillsammans med de ständiga vindarna från havet, banan till en upplevelse både för naturälskaren och den som vill utmana alla de tekniska svårigheterna. Inget hål är det andra likt.


>> Under "banguide" ser ni en vår samarbetspartner LiveCaddies flyovers för respektive hål.

>> En mer detaljerad banguide med alla mått finner du på vår banguidesleverantör Caddees hemsida. 

 

 

Karaktär

Parkbana

Stimp

10

Grässort

Tee

Rödsvingel

Fairway

Ängsgröe

Green

Penn 4

Klipphöjder

Tee

13

Fairway

12

Green

08

BANCHEF - Gustav Larsson

BANARKITEKT - Jan Cederholm

Slope