FADDERGOLF

Nästan 10% av våra registrerade medlemmar och nybörjare har av olika anledningar fastnat med sin golf på vägen ner till officiellt hcp. Vi tycker detta är jättesynd och vill från klubbens sida göra allt vi kan för att hjälpa dessa att komma igång med sitt spel ordentligt.

Varje söndag eftermiddag så anordnar Medlemkommittén FADDERGOLF på stora banan. Under FADDERGOLFEN får man möjlighet att lära känna andra medlemmar på samma spelnivå och vår förhoppning är att man kommer att hitta nya golfkompisar som man kan träna och spela tillsammans med.

Våra faddrar som alla är erfarna golfare guidar runt banan och utbildar kring de viktigaste reglerna.

 

Vi kommer inledningsvis att köra FADDERGOLFEN varje söndag fram till midsommar. Vi samlas klockan 15.30 vid Akademibyggnaden (vid rangen).

För att kunna planera hur många faddrar som behövs så vill vi att ni anmäler er inför varje söndag senast fredagen innan klockan 12.00. Anmälan görs till Maria Nyberg som är ordförande i Medlemskommittén på mail: maria.nyberg@telia.com

FADDERGOLFEN är givetvis kostnadsfri och alla mellan hcp 37-99 är varmt välkomna! 😊

Målsättning med FADDERGOLFEN

Att klubbens nybörjare får möjlighet att utveckla sina praktiska färdigheter på banan under överinseende av en erfaren golfare.

Att nybörjaren via faddern får insikt i hur det går till på en golfklubb - vilka övriga aktiviteter som finns, var man kan hitta information, hur tidsbokningen fungerar, hur man registrerar sina rundor i Min Golf etc.

Att med hjälp av faddern öva i hur en golfscore räknas och hur man för ett scorekort.

Fadderns viktigaste roll är att guida nybörjaren så den känner sig trygg och få personen att komma in i klubbgemenskapen på ett bra sätt.

Faddern ska ha hcp 36 eller lägre och vare en erfaren golfspelare.

Nedan följer några viktiga punkter som ofta behöver belysas och förklaras lite mer än andra av faddern:

Säkerhet
• Stå på rätt ställe när någon annan slår.
• När man kan slå utan risk för framförvarande boll.
• Ropa FORE vid fara.

Banvård
• Lägga tillbaka torv.
• Kratta bunkern - lägga krattan i bunkern.
• Laga nedslagsmärken på rätt sätt.
• Inga vagnar mellan greenbunker och green.

Visa hänsyn
• Stå still och vara tyst när andra slår.
• Hjälpa till att titta efter andras bollar - ta riktmärke.
• Inte skugga annans puttlinje. • Inte gå i annans puttlinje.

Speltempo
• Tillämpa ”Ready golf”.
• Vara färdig när det är ens tur att slå.
• Gå i rask takt mellan slagen.
• Släppa igenom bakomvarande parti när de spelar långsammare än framförvarande boll eller när man letar.
• Dra vagnen till ”utgången” mot nästa tee innan man börjar spelet på green.
• Spela ut korta puttar istället för att markera.
• Gå av green så snart som möjligt och skriva scorekortet på nästa tee.

Att med hjälp av faddern få praktisk övning i elementära regler för:
Pliktområde
Provisorisk boll
Förlorad boll
Ospelbar boll
Lättnad för onormala banförhållanden
Mark under arbete
Tillfälligt vatten
Hål gjort av djur
Pluggad boll
Tillverkade flyttbara föremål
Tillverkade oflyttbara föremål
Lokala regler